Erkkajooga®

Erkkajooga® on kehitysvammaisille ja muille erityisryhmille, kuten neuro-psykiatristen häiriöiden henkilöille suunnattua terveyttä edistävää joogaa.

Olemme kehittäneet Erkkajoogan tarpeesta luoda näille erityisryhmille omia harrasteryhmiä, koska osallistuminen kaikille avoimiin ryhmiin on heille haastavaa ja osittain jopa mahdotonta. Syinä tähän ovat esimerkiksi nopea ohjaus, ohjeiden epäselvyys, jooga-asentojen vaikeus ja suuri ryhmäkoko.

Erkkajoogan kehittäjät Mari ja Mikko Kapulainen

Sovellettavissa mille tahansa ryhmälle

Lähtökohtana on turvallinen ja terveyttä edistävä harjoitus. Tuntirakenne on vapaampi kuin yleisillä joogatunneilla. Harjoitukset sisältävät jooga-asentoja, hengitys- ja rentoutusharjoituksia sekä esimerkiksi luovaa tanssia, musiikkia, piirtämistä tai muuta tuntia elävöittävää tekemistä ryhmän tarpeiden mukaan.

Oma avustaja ja joogamatto mukaan

On suositeltavaa, että Erkkajoogaan osallistujilla on tarvittaessa oma, tuttu avustaja mukana. Näin voidaan taata kaikille turvallinen ja rauhallinen joogahetki. Joogatunnille pukeudutaan mukaviin ja joustaviin vaatteisiin, jalkineita ei tarvitse. Ota mukaan myös oma joogamatto/alusta.

Suunnitellan yhdessä!

Juttelen mielelläni lisää ja voidaan suunnitella, miten Erkkajoogatunnit sinun toimintaympäristössäsi voitaisiin toteuttaa.

Erityisterveisin, Merja
www.jeebymerja.com
jeebymerja@outlook.com
puh. 040 704 1919